Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ thơ

Hiệu trưởng

Lê Thị Thanh Minh
Lê Thị Thanh Minh

Ngày sinh: 5/1/1968

Điện thoại cơ quan: 02438787048

Điện thoại riêng: 0979714473

Email liên lạc: mnninhhiep-gl@hanoiedu.vn

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt

Ngày sinh: 7/12/1983

Điện thoại riêng: 0985722151

Email liên lạc: nguyetmnninhhiep@gmail.com

Bùi Thị Mai
Bùi Thị Mai

Ngày sinh: 22/1/1975

Điện thoại riêng: 0983655086

Email liên lạc: mnninhhiep-gl@hanoiedu.vn

Mầm non Ninh Hiệp